Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng chín, 2011

Glorify Thy Name

Songwriter: Updating.
Verse1: Father I love You, I praise You, I adore You. Glorify Thy name in all the earth.
Verse 2: Jesus I adore You, I praise You, I adore You. Glorify Thy name in all the earth.
Chorus: Glorify Thy name, glorify Thy name. Glorify Thy name in all the earth.

Dâng lời tạ ơn

Nhạc và lời: Don Moen.
Lời: Xin dâng Cha tạo ra muôn loài, trái tim chân thành ghi ơn Ngài. Ơn Ngài không bao giờ nhạt phai dù tháng năm đổi thay. Hân hoan ca ngợi Vua trên trời đã ban Giê-xu cho muôn người. Muôn người ăn năn về cùng Cha, tội lỗi xưa được tha.
Điệp khúc: Chúa khiến những kẻ yếu mạnh lên trong Chúa, những kẻ khó được giàu ơn Chúa. Giê xu yêu thương ngày đêm dìu qua sương mưa.Chính chỗ những kẻ không cùng được nương náu, những kẻ vỡ lòng được yêu dấu.Trong tay Giê- xu bình an chẳng vương lo âu.Cha ơi! Những ơn Chúa ban, chúng con ghi sâu.
Nguyên bản tiếng Anh:Give thanks.

Give thanks

Songwriter: Don Moen
Verse: Give thanks with a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son.
(Verse)
Chorus: And now let the weak say, 'I am strong'. Let the poor say, 'I am rich’. Because of what the Lord has done for us.
(Chorus) Give thanks.

Lửa phục hưng

Nhạc và lời: Heather Clark.
Lời: Cha ơi trong nơi vinh quang này lòng con đang tìm kiếm Ngài. Với cả tâm linh con mong được gặp mặt Chúa. Quăng xa bao nhiêu ô nhơ con trở về đây nơi đền Thánh Ngài. Tình yêu xưa trong Cha nay con mong được đổi mới.
Điệp khúc: Lòng thành dâng lên lời tôn vinh danh Thánh Ngài. Gặp Ngài từ nay trọn cuộc đời này được mãi đổi thay. Cầu Thần Linh Chúa quang lâm ban lửa thiêng thiêu đốt cả hồn linh con. Nguyện Ngài phục hưng ban sự sống mới trong tâm con. Hết cả thân linh này con dâng lên Chúa, với khát khao mong chờ lòng bừng cháy luôn. Cầu Thần Linh Chúa quang lâm ban lửa thiêng thiêu đốt cả hồn linh con. Nguyện Ngài phục hưng ban sự sống mới trong tâm con.
Nguyên bản tiếng Anh: Fires of revival.

Fires of revival

Songwriter: Heather Clark.
Verse 1: I came to the gathering of the people of the Lord, And found my way among them to His throne. I needed to return unto the altar of my God, to renew again my covenant with Him.
Chorus: And there i build an alter to His name, and realise my life could never be the same. And then the fires of revival came sweeping through my soul and i touched the Holy presence of my God!
Verse 2: I wanted to discover the first love we once had shared, rekindling the fire within I found the lamp still flickering in the temple of my God, And I poured a horn of oil unto the flame.
(Chorus)
Come build an altar unto the Lord, return to worship, and hear His word
And then the fires of revival will come sweeping through your soul, and you’ll touch the Holy presence of my God! (4x)

Tôn thờ Cha

Nhạc và lời: Đang cập nhật.
Lời: Cha Thánh chúng con thờ tôn. Dâng lên Chúa cả tâm hồn con. Yêu Ngài càng hơn.
Nguyên bản tiếng Anh:Father, I adore You

Father, I adore You

Songwriter: Updating.
Verse: Father, I adore You, lay my life before You, how I love You. Jesus, I adore You, lay my life before You, how I love You. Spirit, I adore You, lay my life before You, how I love You.

Gần bên Chúa càng hơn

Nhạc và lời: Kelly Carpenter.
Lời Việt: Thiên Ân.
Lời: Gần bên Chúa càng hơn. Nguyện theo Chúa ko rời. Lòng con khao khát được tôn thờ Ngài để lắng nghe Cha gọi con là bạn. Niềm khao khát đời con là Cha Thánh duy Ngài. Nào ai chăn dắt đời con ngoài Ngài. Ấm áp mãi trong vòng tay Jesus. Dạy con biết tìm Ngài. Dắt con về bên Cha.
Điệp khúc: Chúa ơi lòng con khát khao gần bên Cha mỗi ngày. Chúa ơi lòng con cho con luôn mãi gần Cha.
Nguyên bản tiếng Anh: Draw me close to You

Draw me close to You

Songwriter: Kelly Carpenter.
Verse: Draw me close to You. Never let me go. I lay it all down again to hear You say that I'm Your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else could take Your place to feel the warmth of Your embrace. Help me find the way. Bring me back to You.
Chorus: You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know You are near.

Mau cùng nhau đến tôn thờ Chúa

Nhạc và lời: Brian Doerksen
Lời: Mau cùng nhau đến tôn thờ Chúa ta. Nào, cùng nhau chúc tôn Ngài Đấng oai quyền. Mau cùng nhau đến tôn thờ Chúa ta. Nào, cùng nhau đến tôn thờ Chúa Vua đời đời.
Điệp khúc: Sẽ đến lúc thế giới xưng nhận Giê-xu Chân Thần. Khắp đất sẽ cúi xuống tôn thờ Cha. Ai khiêm nhu hân hoan nghênh đón Chúa vô lòng, vui hưởng Thiên Đàng Ngài ban.
Nguyên bản tiếng Anh:Come, now is the time to worship

Come, now is the time to worship

Songwriter: Brian Doerksen
Verse: Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come.
Chorus: One day ev’ry tongue will confess You are God. One day ev'ry knee will bow. Still the greatest treasure remains for those, who gladly choose You now.
(Repeat)
Bridge: Ooh, we're calling You. Calling all nations now is the time. One day ev'ry tongue will confess You are God. One day ev'ry knee will bow. Still the greatest
treasure remains for those, who gladly choose You now (2x).

Hãy đến với Ngài

Nhạc và lời: Đang cập nhật.
Lời: Hãy đến với Ngài, muôn người yêu Chúa. Hãy hát tôn vinh, ca tụng danh Thánh. Đưa tay cao lên, trong nơi đền thờ Thánh. Hãy ngợi khen Chúa, Ngài là Vua của ta.
Nguyên bản tiếng Anh:Come bless the Lord

Come bless the Lord

Songwriter: Updating.
Verse: Come bless the Lord all ye servants of the Lord. Which stand by night in the house of the Lord. Lift up your hands in the Holy place. And bless the Lord, and bless the Lord.

Cầu xin Cha đổi lòng

Tên khác: Luyện lòng con
Nhạc và lời: Eddie Espinosa
Lời: Cầu xin Cha đổi lòng, làm tâm linh trắng trong. Cầu xin Cha đổi lòng, khiến con đây giống Ngài. Phận con đất sét đây, nắn theo ý Ngài, nhờ Ngài uốn nắn con, thánh ý Cha được nên.
Nguyên bản tiếng Anh:Change my heart, o God

Change my heart, o God!

Songwriter: Eddie Espinosa
Verse: Change my heart, o God, make it ever true. Change my heart, o God, may I be like You. You are my potter, I am the clay, mold me and make me, this is what I pray.

Chúc tán danh Chúa

Nhạc và lời: Clinton Utterbach
Lời: Đáng hát xướng chúc tôn Ngài là Chúa. Ngài thật xứng đáng chúc tán kính yêu tôn thờ. Hãy mau cùng tụng ngợi và đưa tay tôn vinh Chúa. Hát chúc tôn cho danh Giê-xu. Chúc tôn danh Giê-xu, chúc tôn cho thánh danh Chúa muôn đời.
Nguyên bản tiếng Anh: Blessed be the name of the Lord

Blessed be the name of the Lord

Songwriter: Clinton Utterbach
Verse: Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we lift up holy hands in one accord. Singing blessed be the name. Blessed be the name, blessed be the name of the Lord.

Đại quyền đại năng

Nhạc và lời: Đang cập nhật.
(Điệp khúc bài Awesome God)
Lời: Đại quyền, đại năng là Chúa trên cao, ngự Thiên cung huy hoàng, là Vua khôn ngoan, quyền thế, yêu thương. Chúa uy nghi vô cùng. (2 lần)
Nguyên bản tiếng Anh: Awesome God

Awesome God

Songwriter: Updating.
Verse 1: When He rolls up His sleeves. He ain't just putting on the ritz. (Our God is an awesome God). There's thunder in His footsteps. And lightning in His fists. (Our God is an awesome God). And the Lord wasn't joking when He kicked 'em out of Eden. It wasn't for no reason that He she'd His blood. His return is very close and so you better be believing that. Our God is an awesome God.
Chorus: Our God is an awesome God. He reigns from heaven above. With wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. (2x)
Verse 2: And when the sky was starless. In the void of the night. (Our God is an awesome God). He spoke into the darkness. And created the light. (Our God is an awesome God). Judgement and wrath He poured out on Sodom. Mercy and grace He gave us at the cross. I hope that we have not too quickly forgotten that. Our God is an awesome God.

Tình yêu bền vững

Nhạc và lời: Edith McNeill
(Tương ứng với phần từ “The steadfast love…” trở đi ở bản tiếng Anh.)
Lời: Tình yêu thương Chúa bền vững mãi không phai tàn. Tình yêu thương Chúa rộng lớn chẳng đổi thay. Tình yêu Chúa ban cho mỗi ngày, mới với tôi mỗi ngày. Lớn thay, sâu thay, rộng thay, tình yêu Chúa ban cho tôi tràn đầy.
Nguyên bản tiếng Anh:As we gather

As we gather

Songwriter: Edith McNeill
Verse: As we gather my Your Spirit work within us. As we gather may we glorify Your Name. Knowing well that as our hearts begin to worship. We'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is Thy faithfulness, o Lord. Great is Thy faithfulness.

Khát khao dòng nước

Nhạc và lời: Martin Nystrom
Lời 1: Nhìn nai kia khát khao dòng nước mát như con thèm khát chính Chúa Cha toàn năng. Lòng con đây chỉ mong chờ được đến bên Cha và thờ kính Cha đời đời.
Điệp khúc 1: Tâm linh con chỉ mong nương nơi Ngài, vì chính sức Chúa dẫn đưa con mỗi ngày. Lòng con đây chỉ mong chờ được đến bên Cha và thờ kính Cha
đời đời.
Lời 2: Lòng con trông mong nơi Ngài như thể nai kia thèm mé nước suối trong ngọt êm. Lòng con mong luôn được vào chiêm ngưỡng Chúa Giê-xu và đến tôn
thờ Ngài.
Điệp khúc 2: Chỉ có Chúa Đấng con nương con dựa, và chỉ có Chúa Đấng tâm linh con thờ. Lòng con mong luôn được vào chiêm ngưỡng Chúa Giê-xu và đến tôn thờ Ngài.
Nguyên bản tiếng Anh: As the deer

As the deer

Song writer: Martin Nystrom
Verse 1: As the deer panteth for the water, so my soul longeth after Thee. You alone are my heart's desire and I long to worship Thee.
Verse 2: You're my friend and you are my brother even though you are a King. And I love you more than any other so much more than anything.
Verse 3: I want You more than gold or silver, only You can satisfy. You alone are
the real joy giver, and the apple of my eyes.
Chorus: You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire and I long to worship Thee.

Chiên lạc trở về

Nhạc và lời: Don Moen
Lời 1: Cô đơn bơ vơ cất bước trong đêm. Con như con chiên đi lang thang lạc đường về. Đường đời gập ghềnh bóng tối vây quanh, biết nơi đâu nhà. Con mong ước thấy ánh sáng Chúa trong đêm mịt mù. Ngài tìm gặp con đang chơi vơi giữa lối gian nguy.
Lời 2: Khi xưa Giê-xu đã đến dương gian cam tâm hi sinh để cho con sạch mọi tội, chịu mọi nhọc nhằn chết thế cho con ở trên thập hình. Nguyện xin huyết Chúa xóa hết trong con bao tội tình. Và lòng này trọn đời nguyện gần Chúa mãi không rời.
Điệp khúc: Chúa ôi! Trong ơn yêu thương đức nhân từ, xin đưa chân con về bên Chúa. Thứ tha lỗi lầm, đỡ nâng linh hồn, dắt đưa con về, Về trong nơi an bình yêu thương.
Nguyên bản tiếng Anh: All we like sheep

All we like sheep

Songwriter: Don Moen
Verse 1: All we like sheep, have gone astray. Each of us turning, our own separate way. We have all sinned and fallen short of Your glory. But Your glory is what we desire to see and in Your presence is where we long to be.
Verse 2: Taking our sickness, taking our pain. Jesus the sacrifice Lamb has been slain. He was despised rejected by men. He took our sin draw us near to you,
Father. Through Jesus Your Son. Let us worship before You cleansed by Your blood.
Chorus: O Lord! Show us your mercy and grace, take us to Your holy place. Forgive our sin and heal our land. We long to live in Your presence once again.

Vượt trên tất cả

Nhạc và lời: Baloche, Paul; Leblanc, Lenny
Lời: Vượt trên hết năng quyền, vượt trên các vua, Vượt trên hết thiên nhiên, trên cả muôn vật đời này. Vượt tận trên khôn ngoan, chân lý của con người thế gian. Sự hiện diện của Chúa có trước vô cùng. Vượt trên hết năng quyền, vượt trên các vua. Vượt trên hết thiên nhiên, trên cả muôn vật đời này. Vượt tận trên vinh hoa, châu báu của con người thế gian. Không chi cao quí sánh hơn vinh quang Ngài.
Điệp khúc: Trên thập giá Ngài tuôn huyết thay tôi. Ngài đã chịu chết, mọi người liếc mắt khinh chê. Dẫu con người chối bỏ không yêu Ngài, đớn đau Ngài chịu. Ngài vui lòng mang vì tội tôi.
Nguyên bản tiếng Anh:Above all

Above all

Songwriter: Baloche, Paul; Leblanc, Lenny
Verse: Above all powers, above all kings, above all nature, and all created things. Above all wisdom, and all the ways of man, You were here before the world began.
Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders, the world has ever known. Above all wealth, and treasures of the earth. There's no way to measure what You're worth.
Chorus: Crucified, laid behind a stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall, and thought of me. Above all.

Đức Chúa Trời và người đàn ông

Một người đàn ông nọ được trò chuyện với Đức Chúa Trời. Ngài cho phép ông được hỏi Ngài 3 câu hỏi.
Ông hỏi:
- Chúa yêu dấu của con ơi, một ngàn năm đối với Ngài là bao lâu?
Chúa đáp:
- Một ngàn năm đối với ta chỉ là 5 giây thôi con ạ!
Ông hỏi tiếp:
- Thế 1000 USD đối với Ngài bằng bao nhiêu ạ?
Chúa đáp:
- 1000 USD đối với ta chỉ nhỏ bằng đồng 5 xu thôi con ơi! Còn câu hỏi cuối cùng của con là gì?
Người đàn ông hỏi Chúa câu cuổi cùng:
- Vậy Ngài có thể ban cho con đồng 5 xu đó không ạ?
Chúa mỉm cười. Ngài đáp lời người đàn ông nọ:
- Điều đó quả đơn giản đối với Ta. Con vui lòng đợi Ta 5 giây nhé, con trai yêu!
Nói xong, Ngài biến mất. Và người đàn ông cứ chờ, chờ mãi, chờ mãi...

Tương lai

Hôm nay, tôi được nghe nói chuyện về chuyện tiền lương cho giáo viên mầm non trong những ngôi trường công lập, lại một câu chuyện về vấn đề cơm áo gạo tiền. Nào là làm nhiều mà hưởng lương ít, thế là kéo nhau nộp đơn xin nghỉ việc, xin nghỉ hưu sớm để hưởng trợ cấp rồi bỏ sang trường tư... Đó là cách làm của nhừng người không tin đến danh Đức Chúa Trời, còn Cơ Đốc Nhân thì sao? Tôi tự hỏi không biết liệu có tín hữu nào làm như thế không, rồi tôi lại tự nhìn lại chính mình. Tôi đang đứng trước ngưỡng cửa đại học, tôi đang phải đón nhận một trong những thử thách khó khăn nhất trong đời mình trước khi bước qua cánh cửa đại học. Nhưng mà đối với tôi việc học không phải là việc quan trọng nhất, tôi không buồn vì mình đã thi rớt đại học nhưng điều tôi buồn là nguyên nhân đằng sau nó. Tôi đang cố gắng làm một điều vô nghĩa là tưởng tượng ra sau này mình sẽ như thế nào. Và đến khi tôi nhận ra tôi đang làm một việc vô nghĩa, tôi dừng lại.

Cảm tạ Chúa vì Ngài không bao giờ để cho con cái Ngài ph…

Cầu nguyện - Chìa khóa dẫn đến sự tăng trưởng Hội Thánh

Cuốn sách của Tiến sĩ David Yong L.Cho nói về kinh nghiệm của ông khi cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Bài cầu nguyện hằng ngày của ông dựa trên bài cầu nguyện chung mà Đức Chúa Jesus Christ đã dạy cho chúng ta. Tôi tin nếu bạn đọc nó bạn sẽ thấy nó rất có ích đối với bạn.

Lyric Book Collection version 1.0

Sau một thời gian dài sưu tập các bài hát biệt Thánh Ca, cuối cùng mình cũng đã hoàn thành phiên bản đầu tiên của cuốn sách. Mình hy vọng các bạn sẽ thích cuốn sách này, đấy là một điều khích lệ mình rất nhiều trong những phiên bản tiếp theo. Vì đây là phiên bản đầu tiên nên có thể có nhiều sai sót về từ ngữ hoặc lỗi chính tả..., rất mong mọi người góp ý thẳng thắn cho mình.

Quyền của bạn và yêu cầu của mình:


- Bạn có quyền chia sẻ cuốn sách này cho tất cả mọi người.
- Không xóa bỏ bất kì trang nào khi chia sẻ.
- Yêu cầu các bạn sử dụng định dạng PDF khi chia sẻ trên Internet..
- Mọi chỉnh sửa nội dung của cuốn sách phải có sự cho phép của tác giả, đó là hành động tôn trọng tác giả. Mọi hành động thương mại hóa cuốn sách đều không được cho phép. Đây là cuốn sách được chia sẻ hoàn toàn miễn phí. Nếu bạn nào phát hiện việc vi phạm các quy định ở trên hãy email cho ansidev hoặc comment tại đây.

Nếu bạn muốn đóng góp các bài hát mới hoặc các bản dịch, tác giả, xin hãy gửi email về…