Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng ba, 2012

Nhật ký ngày 20.03.2012 - One of my memories - Part 2

Hình ảnh
2/ Đây là 2 điều mà mình không biết trước: Một: Đó là ngày tổ chức sinh nhật cho IIMo. Và sau màn tặng quà và HB thì nhóm mình quyết định BC thẳng tiến. Hai: Vừa chỉ đi được một đoạn ngắn thì được các chú ấy "hỏi thăm". Chuyện thứ hai đã khiến cho chuyện thứ nhất mất vui. Mình không tán thành lắm chuyện chở 3, nhưng mà mình biết nói rồi thì cũng thế, với lại mọi người cũng đâu có phải là không biết câu "Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma.". Không biết sau chuyện này thì tình hình có khá hơn không.  /* Thực ra thì chuyện này không chỉ nhóm mình mà ngay cả mấy nơi khác cũng thế. */ Cuối cùng thì ngày 20.03.2012 cũng kết thúc. End!

Nhật ký ngày 20.03.2012 - One of my memories

Đó sẽ là một ngày bình thường như những ngày bình thường khác nếu như không xảy ra một vài điều mà mình cũng không biết nên buồn hay nên vui thì tốt. 1/ Đó là ngày mà nhóm mình sẽ kết bạn tâm linh. Đối với mình thì điều đó dường như không đem lại bất cứ sự háo hức hay là khác thường nào cả. Mình chưa ( và có thể trong tương lai cũng sẽ không ) cảm nhận được ai trong số đó sẽ là người bạn tâm linh của mình một cách đúng nghĩa cả. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đầu xuôi đuôi lọt mặc dù...mình không cảm thấy thoải mái lắm. Đó cũng là chuyện thường khi mà mình đã không lựa chọn ( đơn giản bởi vì trong những chuyện như vậy mình thấy là không cần phải chọn, nếu như mình cần phải chọn một điều gì đó thì mình sẽ chọn, và mình sẽ không để ai có cơ hội chọn điều mình đã chọn, chứ đùng nói tới chuyện giành) mặc dù mọi người trong nhóm cho mình lựa chọn //Mình đã không chọn người chọn mình và cũng không chọn ai cả. (TBC)