Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng năm, 2012

Games

Hình ảnh
Mỗi một trò chơi đều có luật của nó. Và người quản trò là người nắm giữ quyền kiểm soát cao nhất trong trò chơi. Điều đó có nghĩa là nếu như bạn đã tham gia vào trò chơi thì quyền và nghĩa vụ của  bạn là phải tuân thủ luật chơi, phải chơi hết mình.
Nhiều người đã phá luật, những người đó đã tự tước bỏ danh hiệu người chơi của mình. Nhưng điều tệ hơn là không những tự mình phá luật, họ còn làm cho người khác phá luật. Họ cùng nhau phá luật.
Mình chắc sẽ không thể để cho những người như vậy chiến thắng thực sự trong trò chơi đó. Có thể kết quả là họ thắng đấy, nhưng đó chỉ là trên giấy tờ mà thôi. Lý thuyết và thực tế khác xa nhau.

Bí mật

Hình ảnh
Bí mật vẫn sẽ mãi là bí mật nếu như những người nắm giữ bí mật không tiết lộ nó.
Không có bí mật nào được giữ kín mãi mãi, nhưng lúc nào mới là thích hợp để tiết lộ nó.
Có thể đó là bí mật chỉ với một vài người.
Bạn chắc chắn là người thứ 2 nắm giữ bí mật của chính mình.
Nếu muốn biết bí mật của một ai đó không phải là điều quá khó bởi vì không chỉ người đó nắm giữ bí mật.
Cuối cùng, có thể những người nắm giữ bí mật chính họ cũng không biết họ đang nắm giữ bí mật của bạn, có thể không./