Bí mật
Bí mật vẫn sẽ mãi là bí mật nếu như những người nắm giữ bí mật không tiết lộ nó.
Không có bí mật nào được giữ kín mãi mãi, nhưng lúc nào mới là thích hợp để tiết lộ nó.
Có thể đó là bí mật chỉ với một vài người.
Bạn chắc chắn là người thứ 2 nắm giữ bí mật của chính mình.
Nếu muốn biết bí mật của một ai đó không phải là điều quá khó bởi vì không chỉ người đó nắm giữ bí mật.
Cuối cùng, có thể những người nắm giữ bí mật chính họ cũng không biết họ đang nắm giữ bí mật của bạn, có thể không./

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vượt trên tất cả

Gần bên Chúa càng hơn