Đại quyền đại năng

Nhạc và lời: Đang cập nhật.
(Điệp khúc bài Awesome God)
Lời: Đại quyền, đại năng là Chúa trên cao, ngự Thiên cung huy hoàng, là Vua khôn ngoan, quyền thế, yêu thương. Chúa uy nghi vô cùng. (2 lần)
Nguyên bản tiếng Anh: Awesome God

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vượt trên tất cả

Gần bên Chúa càng hơn