Lửa phục hưng

Nhạc và lời: Heather Clark.
Lời: Cha ơi trong nơi vinh quang này lòng con đang tìm kiếm Ngài. Với cả tâm linh con mong được gặp mặt Chúa. Quăng xa bao nhiêu ô nhơ con trở về đây nơi đền Thánh Ngài. Tình yêu xưa trong Cha nay con mong được đổi mới.
Điệp khúc: Lòng thành dâng lên lời tôn vinh danh Thánh Ngài. Gặp Ngài từ nay trọn cuộc đời này được mãi đổi thay. Cầu Thần Linh Chúa quang lâm ban lửa thiêng thiêu đốt cả hồn linh con. Nguyện Ngài phục hưng ban sự sống mới trong tâm con. Hết cả thân linh này con dâng lên Chúa, với khát khao mong chờ lòng bừng cháy luôn. Cầu Thần Linh Chúa quang lâm ban lửa thiêng thiêu đốt cả hồn linh con. Nguyện Ngài phục hưng ban sự sống mới trong tâm con.
Nguyên bản tiếng Anh: Fires of revival.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vượt trên tất cả

Gần bên Chúa càng hơn