Khát khao dòng nước

Nhạc và lời: Martin Nystrom
Lời 1: Nhìn nai kia khát khao dòng nước mát như con thèm khát chính Chúa Cha toàn năng. Lòng con đây chỉ mong chờ được đến bên Cha và thờ kính Cha đời đời.
Điệp khúc 1: Tâm linh con chỉ mong nương nơi Ngài, vì chính sức Chúa dẫn đưa con mỗi ngày. Lòng con đây chỉ mong chờ được đến bên Cha và thờ kính Cha
đời đời.
Lời 2: Lòng con trông mong nơi Ngài như thể nai kia thèm mé nước suối trong ngọt êm. Lòng con mong luôn được vào chiêm ngưỡng Chúa Giê-xu và đến tôn
thờ Ngài.
Điệp khúc 2: Chỉ có Chúa Đấng con nương con dựa, và chỉ có Chúa Đấng tâm linh con thờ. Lòng con mong luôn được vào chiêm ngưỡng Chúa Giê-xu và đến tôn thờ Ngài.
Nguyên bản tiếng Anh: As the deer

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vượt trên tất cả

Gần bên Chúa càng hơn