Chúc tán danh Chúa

Nhạc và lời: Clinton Utterbach
Lời: Đáng hát xướng chúc tôn Ngài là Chúa. Ngài thật xứng đáng chúc tán kính yêu tôn thờ. Hãy mau cùng tụng ngợi và đưa tay tôn vinh Chúa. Hát chúc tôn cho danh Giê-xu. Chúc tôn danh Giê-xu, chúc tôn cho thánh danh Chúa muôn đời.
Nguyên bản tiếng Anh: Blessed be the name of the Lord

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vượt trên tất cả

Gần bên Chúa càng hơn