Gần bên Chúa càng hơn

Nhạc và lời: Kelly Carpenter.
Lời Việt: Thiên Ân.
Lời: Gần bên Chúa càng hơn. Nguyện theo Chúa ko rời. Lòng con khao khát được tôn thờ Ngài để lắng nghe Cha gọi con là bạn. Niềm khao khát đời con là Cha Thánh duy Ngài. Nào ai chăn dắt đời con ngoài Ngài. Ấm áp mãi trong vòng tay Jesus. Dạy con biết tìm Ngài. Dắt con về bên Cha.
Điệp khúc: Chúa ơi lòng con khát khao gần bên Cha mỗi ngày. Chúa ơi lòng con cho con luôn mãi gần Cha.
Nguyên bản tiếng Anh: Draw me close to You

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vượt trên tất cả