GamesMỗi một trò chơi đều có luật của nó. Và người quản trò là người nắm giữ quyền kiểm soát cao nhất trong trò chơi. Điều đó có nghĩa là nếu như bạn đã tham gia vào trò chơi thì quyền và nghĩa vụ của  bạn là phải tuân thủ luật chơi, phải chơi hết mình.
Nhiều người đã phá luật, những người đó đã tự tước bỏ danh hiệu người chơi của mình. Nhưng điều tệ hơn là không những tự mình phá luật, họ còn làm cho người khác phá luật. Họ cùng nhau phá luật.
Mình chắc sẽ không thể để cho những người như vậy chiến thắng thực sự trong trò chơi đó. Có thể kết quả là họ thắng đấy, nhưng đó chỉ là trên giấy tờ mà thôi. Lý thuyết và thực tế khác xa nhau.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vượt trên tất cả

Gần bên Chúa càng hơn