Nhật ký ngày 20.03.2012 - One of my memories - Part 2


2/ Đây là 2 điều mà mình không biết trước:
Một: Đó là ngày tổ chức sinh nhật cho IIMo.
Và sau màn tặng quà và HB thì nhóm mình quyết định BC thẳng tiến.
Hai: Vừa chỉ đi được một đoạn ngắn thì được các chú ấy "hỏi thăm".
Chuyện thứ hai đã khiến cho chuyện thứ nhất mất vui.
Mình không tán thành lắm chuyện chở 3, nhưng mà mình biết nói rồi thì cũng thế, với lại mọi người cũng đâu có phải là không biết câu "Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma.". Không biết sau chuyện này thì tình hình có khá hơn không. 
/* Thực ra thì chuyện này không chỉ nhóm mình mà ngay cả mấy nơi khác cũng thế. */
Cuối cùng thì ngày 20.03.2012 cũng kết thúc.
End!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vượt trên tất cả

Gần bên Chúa càng hơn